UREDBA VLADE RS / REGULATION OF THE GOVERNMENT OF SLOVENIA

Objavil ŠKD Rogla dne

V  skladu z uredbo vlade RS, ki je danes stopila v veljavo in ki trenutno velja v času od 21.06.2021 do 28.06.2021 in v kolikor bo veljala še naprej,  bodo  vsi udeleženci javne prireditve torej CAC Rogla 2021 in CACIB Rogla 2021, morali izpolnjevati enega od pogojev za udeležbo na javni prireditvi in sicer t.i. PCT ( prebolevnost, cepljenje ali testiranje ), kar bomo preverjali ob vstopu na samo prireditev.  Uredba vlade to predpisuje za javne prireditve na kateri je 100 ali več udeležencev.

Udeležencem bomo v ta namem dali v podpis izjavo, s katero bodo tudi pisno potrdili, da izpolnjujejo enega od pogojev za udeležbo na javni prireditvi.

Glede na trenutno veljavno uredbo, vas o tem obveščamo, da si uredite tudi cepljenje oziroma testiranje, v kolikor to še niste uredili.

Na prireditvi bomo izvajali vse predvidene ukrepe in HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE PRENOSA IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2 ZA PRIREDITVE IN DOGODKE.

V ta namen bodo že ob samem vhodu na prireditveni prostor nameščeni pršilniki z razkužili. Prav tako bodo pršilniki  z razkužili nameščeni tudi ob vhodih v razstavni prostor v obeh šotorih.

Ob premičnih sanitarijah, bo  zagotovljena tekoča voda in pršilniki z razkužili.

Prosimo vse udeležence, da upoštevajo varnostno razdaljo, tudi v ocenjevalnih krogih, kjer pa to ni mogoče, se zaščitijo z ustrezno masko.

O vseh novostih vas bomo sprotno obveščali.

V primeru, da  pogoj PCT po 28.06.2021 ne bo več obvezen, vas kljub temu že sedaj povabimo, da na javni prireditvi čimbolj upoštevate priporočila NIJZ, ki bodo razvidna tudi iz izobešenih opozoril.

 

Translate by google:

In accordance with the Regulation of the Government of the Republic of Slovenia, which has entered into force today and which is currently in force between 21.06.2021 and 28.06.2021 and if it continues to apply, all participants in the public event, namely CAC Rogla 2021 and CACIB Rogla 2021, will have to meet one of the conditions for attending a public event, namely the so.PCT ( too well.PCT , vaccination or testing ), which will be checked upon entry to the event itself. Government regulation provides for public events involving 100 or more participants.

We will give participants a declaration in writing confirming that they fulfil one of the conditions for attending a public event.

Subject to the current regulation, we would like to inform you that you should also arrange vaccinations or testing if you have not yet ed it.

At the event we will implement all the measures envisaged and HYGIENIC RECOMMENDATIONS TO PREVENT THE TRANSMISSION AND SPREAD OF SARS-CoV-2 VIRUS INFECTION FOR EVENTS AND EVENTS.

To this end, disinfectant sprays will be installed at the very entrance to the event space. Sprayers with disinfectants will also be installed at the entrances to the showroom in both tents.

Near mobile toilets, liquid water and sprays will be provided with disinfectants.

We ask all participants to take into account the safety distance, including in assessment circles, where this is not possible, to protect themselves with an appropriate mask.

We will keep you updated on all updates.

If the PCT condition is no longer mandatory after 28.06.2021, we would already invite you to follow the ational institute for public safety of Slovenija recommendations as much as possible at the public event, which will also be shown in the warnings shown.

 

Kategorije: Uncategorized

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja