Prijavnica na razstavo / Entry form

ZADNJI ROK PRIJAVE / ENTRY DEADLINE : 21.06.2020

GDPR

Podatki se zbirajo v evidenci spletne prijave in programa razstavnik, ki je namenjen za sestavljanje kataloga razstavljavcev za potrebe mednarodne razstave psov vseh pasem, CACIB Rogla, v organizaciji Športno kinološkega društva Rogla in Kinološkega društva Triglav Mali Bakovci, na podlagi osebne privolitve razstavljavcev oz. osebe, ki je posredovala podatke v spletno prijavo. Namen zbiranja podatkov je izdelovanje kataloga in s tem seznama razstavljavcev za potrebe mednarodne razstave psov vseh pasem CACIB Rogla, obveščanje razstavljavcev o aktualnih informacijah v zvezi mednarodne razstave CACIB Rogla, vodenje evidence razstavljavcev v računalniškem programu Razstavnik, ter vodenje izdanih računov razstavljalcem mednarodne razstave psov vseh pasem CACIB Rogla. Dovoljujem Športno kinološkemu društvu Rogla in Kinološkemu društvu Triglav Mali Bakovci, da hrani, obdeluje in uporablja moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno EU Uredbo General Data Protection Regulation (GDPR) – 2016/679, z ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja delovanje društva. Seznanjen(a) sem, da Športno kinološko društvo Rogla in Kinološko društvo Triglav Mali Bakovci, varuje moje osebne podatke v skladu s Statutom društva in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. S klikom na gumb POTRDI dovoljujem obdelavo zgornjih osebnih podatkov v evidenci spletne prijave in evidenci programa Razstavnik, ter objavi v katalogu mednarodne razstave CACIB Rogla, ter obveščanju preko elektronskih medijev o aktualnih zadevah v zvezi mednarodne razstave CACIB Rogla. Izjavljam in potrjujem, da sem seznanjen(a) s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Izjavljam tudi, da sem navedene osebne podatke upravljavcu osebnih podatkov posredoval(a) prostovoljno.

GDPR

The data is collected in the register of the online application and the exhibition program, which is intended for the compilation of the catalog of exhibitors for the needs of the international dog show of all breeds, CACIB Rogla, organized by the Rogla Sports Kennel Society and Kennel Society Triglav Mali Bakovci, on the basis of the personal consent of the exhibitors. the person who provided the information in the online application. The purpose of the collection of data is to produce a catalog and with this list of exhibitors for the needs of the international dog show of all breeds of CACIB Rogla, informing exhibitors of current information regarding the international exhibition CACIB Rogla, keeping records of exhibitors in the computer program Razstavnik and keeping invoices issued to exhibitors of the international exhibition dogs of all breeds CACIB Rogla. I allow the Rogla Sports Kennel Society and Kennel Society Triglav Mali Bakovci to store, process and use my personal data for the purpose of performing its activities in accordance with the General EU Regulation of the General Data Protection Regulation (GDPR) – 2016/679, with ZDru-1-UPB2 and on the basis of another regional generally applicable legislation governing the functioning of the Society. I am aware that the Rogla Sports Kennel Society and Kennel Society Triglav Mali Bakovci protects my personal data in accordance with the Articles of Association and the Rules on the Protection of Personal Data. By clicking on the button SUBMIT I authorize the processing of the above personal data in the online registration record and the record of the program Razstavnik, and publish it in the catalog of the international exhibition CACIB Rogla, and informing via electronic media about current issues concerning the International exhibition CACIB Rogla. I hereby declare and certify that I am acquainted with the right to inspect, copy, edit, update, correct, block and delete personal data in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act (ZVOP-1-UPB1). I also declare that I have provided personal data to the data controller (s) on a voluntary basis.

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja