PRAVILA / REGULATION 2023

POMEMBNA OPOZORILA

Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi in vidno breje psice. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico zamenjave sodnikov. Obveza plačila prijavnine obstoji ne glede na to, ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pisne pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave ob plačilu kavcije, ki znaša 100€. Razstavljavci razstavljajo svoje pse na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki je povzročena s strani psov ali razstavljavcev.

VETERINARSKA DOLOČILA

Razstavljavci morajo imeti za pse veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.  Prosimo, da ON-LINE PRIJAVO izpolnite v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavljate v razred delovnih, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavljate v razred prvakov in fotokopijo potrdila o plačani prijavnini za psa. Organizator lahko psa prerazporedi v pravilni razred. Pred razstavo prejme razstavljavec potrditev prijave. 

Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen psov s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega obvestila, da je bilo kupiranje opravljeno iz zdravstvenih razlogov. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Razstavljavec soglaša, da organizator razstave obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.

ODJAVA PSOV ALI ODPOVED PRIREDITVE

Odjava že prijavljenega psa je možna do 26. junija 2023. Odjava psa se zaračunava po ceniku.

IMPORTANT NOTICE

Only the dogs with the FCI recognised pedigree may be shown. The original pedigree is to be available at the show. Sick dogs and visible pregnant females can not take part at the show. All dogs should be kept on leash at all time and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by his / her dog(s) at the show. The exhibitor are liable for the presentation of his / her dog(s) by the catalogue numbers in the ring in due time. By signing the registration form, exhibitors accept to follow the Cynological Association of Slovenia Bylaws on Exhibiting. The organiser reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled regardless whether the registered dog is shown or not. Exhibitors written complaints will be dealt with at show only and with deposit of 100€. All dogs are shown at the exhibitors own account and risk. The organizer can not be held liable for damages caused by dogs or exhibitors.

VETERINARY REGULATIONS

Dogs presented on show must have a valid vaccination against Rabies. Please, bring the valid vaccination certificate. ENTRY The entry form must be filled in correctly and legible. A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of FCI working certificate for working class must be enclosed. The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 7 days before the show. This is also an entrance ticket for one person per dog. It is forbidden to show DOCKED and CROPED dogs born after 1.1.2015 on Shows in Slovenia, except dogs with only docked tail if they were docked for health reasons. When this exception is being used, a veterinary conformation that the dog was docked for health reasons must be attached to the entry as well as presented to the judge in the ring on the show itself.

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE

The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as the show photo material.

POSTPONEMENT AND / OR CANCELLATIONS

Unregistration of an already registered dog is possible until 26.june 2023.