INFORMACIJE COVID – 19 / INFORMATION COVID – 19

Spoštovani, objavljamo  izjavo o izpolnjevanju pogojev za vstop na javno prireditev CAC in CACIB Rogla 2021 in specialne razstave.

Prosimo vas, da si izjavo natisnete, jo ustrezno izpolnite in podpišite. Izjava vam velja kot vstopnica na javno prireditev.

Izjavo boste morali pokazati ob vstopu na javno prireditev in jo boste morali imeti pri sebi ves čas trajanja javnih  prireditev.

Brez izpolnjene izjave, vstop na javno prireditev ni mogoč.

Prosimo vas, da se na javni prireditvi CACIB Rogla 2021 držite vseh predpisanih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID – 19.

Dear,

In the attachment is declaration with which you confirm PCT (recovered, vaccinated or tested) compliance. With this declaration, there is a possibility to enter in public events CAC and CACIB Rogla 2021 and special shows.

Please, print this declaration and filled it in and signed it. The declaration is valid as a ticket on a public event.

You will need to show the declaration when entering a public event and you will need to have it with you throughout the duration of the public event.

Without a completed statement, entry to a public event is not possible.

On our website www.rogla.dog there are all conditions for entry to a public event over 100 participants in open areas, which are currently valid in the Republic of Slovenia.

At the CACIB Rogla 2021 public event, please observe all prescribed safety measures to prevent the spread of COVID-19.

Spoštovani,

Vsi ki potrebujete antigen teste za vrnitev v svoje države, se lahko testirate v Slovenskih Konjicah. Dobite ustrezno potrdilo, ki zadostuje za prehod državne meje.

Slovenske Konjice se nahajajo na poti iz Rogle proti avtocesti.

Za testiranje se lahko prijavite na e-mail: narocanje@adridental.si, s pripisom CACROGLA

Lokacija testiranja: Adridental, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice

Podatki potrebi za testiranje: Ime, priimek, naslov, državljanstvo

Cena testiranja: 20 – 23 EUR

Testiranje je možno vsak dan razstave in sicer:

02.07.2021 med 12.0 in 20.00 uro

03.07.2021 med 12.00 in 20.00 uro

04.07.2021 med 12.00 in 20.00 uro

Poštovani,

Svi, koji trebate antigen teste za prelazak državne granice, možete se testirati u Slovenskim Konjicama. Dobijate potvrdu za ulazak u svoju zemlju.

Slovenske Konjice nalaze se na putu iz Rogle prema avtoputu.

Prijavite se na e-mail: narocanje@adridental.si, s pripisom CACROGLA

Lokacija testiranja: Adridental, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice

Podaci potrebni za test: Ime, prezime, adresa, zemlja

Cijena testa: 20 – 23 EUR

Test  je moguč svaki dan za čas izložbe :

02.07.2021 med 12.00 in 20.00 uro

03.07.2021 med 12.00 in 20.00 uro

04.07.2021 med 12.00 in 20.00 uro

Dear, 

all  who need antigen tests to return to their countries, can be tested in Slovenske Konjice. Get the appropriate certificate sufficient to cross the national border.

Slovenske Konjice is located on the way from Rogla to the highway.

For testing you can sign up for an e-mail: narocanje@adridental.si , with the attribuation CACROGLA

Testing location: Adridental, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice

Information necessary for testing: Name, surname, address, nationality

Cost of testing: 20 – 23 EUR

Testing is possible every day of the exhibition, namely:

02.07.2021 betwen 12.00 – 20.00

03.07.2021 betwen 12:00 – 20.00

04.07.2021 between 12:00 – 20.00

Liebe,

alle die Antigentests benötigen, um in ihre Länder zurückzukehren, können in Slovenske Konjice getestet werden.

Holen Sie sich das entsprechende Zertifikat, das ausreicht, um die nationale Grenze zu überqueren.

Slovenske Konjice liegt auf dem Weg von Rogla zur Autobahn.

Zum Testen können Sie sich für eine E-Mail anmelden: narocanje@adridental.si , mit dem Attribuation CACROGLA

Testort: Adridental, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice

Für die Prüfung erforderliche Informationen: Name, Nachname, Anschrift, Staatsangehörigkeit

Testkosten: 20 – 23 EUR

Das Testen ist an jedem Tag der Ausstellung möglich, nämlich:

02.07.2021 12:00 – 20.00 uhr

03.07.2021 12:00 –  20.00 uhr

04.07.2021 12:00 – 20.00 Uhr