CACIB ROGLA 2019

NEDELJA/SUNDAY, 30.06.2019

4. MEDNARODNA RAZSTAVA PSOV VSEH PASEM
4th INTERNATIONAL ALL BREEDS DOG SHOWPDF PRIJAVNICA - PDF ENTRY FORM

SPLETNA PRIJAVA-ONLINE ENTRY FORM


 1.  


 2. GDPR

  Podatki se zbirajo v evidenci spletne prijave in programa razstavnik, ki je namenjen za sestavljanje kataloga razstavljavcev za potrebe mednarodne razstave psov vseh pasem, CACIB Rogla II, v organizaciji Kinološkega društva Triglav Mali Bakovci, na podlagi osebne privolitve razstavljavcev oz. osebe, ki je posredovala podatke v spletno prijavo.

  Namen zbiranja podatkov je izdelovanje kataloga in s tem seznama razstavljavcev za potrebe mednarodne razstave psov vseh pasem CACIB Rogla II, obveščanje razstavljavcev o aktualnih informacijah v zvezi mednarodne razstave CACIB Rogla II, vodenje evidence razstavljavcev v računalniškem programu Razstavnik, ter vodenje izdanih računov razstavljalcem mednarodne razstave psov vseh pasem CACIB Rogla II.

  Dovoljujem Kinološkemu društvu Triglav Mali Bakovci, da hrani, obdeluje in uporablja moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno EU Uredbo General Data Protection Regulation (GDPR) - 2016/679, z ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja delovanje društva.

  Seznanjen(a) sem, da Kinološko društvo Triglav Mali Bakovci, varuje moje osebne podatke v skladu s Statutom društva in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

  S klikom na gumb POTRDI dovoljujem obdelavo zgornjih osebnih podatkov v evidenci spletne prijave in evidenci programa Razstavnik, ter objavi v katalogu mednarodne razstave CACIB Rogla II, ter obveščanju preko elektronskih medijev o aktualnih zadevah v zvezi mednarodne razstave CACIB Rogla II.

  Izjavljam in potrjujem, da sem seznanjen(a) s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

  Izjavljam tudi, da sem navedene osebne podatke upravljavcu osebnih podatkov posredoval(a) prostovoljno.
  The data are collected in the register of the online application and the exhibition program, which is intended for the compilation of the catalog of exhibitors for the needs of the international dog show of all breeds, CACIB Rogla II, organized by the Kinološko društvo Triglav Mali Bakovci, based on the personal consent of the exhibitors. the person who provided the information in the online application.

  The purpose of collecting data is to produce a catalog and with this list of exhibitors for the needs of the international dog show of all breeds of CACIB Rogla II, informing exhibitors of current information regarding the international exhibition CACIB Rogla II, keeping records of exhibitors in the computer program Razstavnik, and keeping invoices issued to exhibitors of the international exhibition dogs of all breeds of CACIB Rogla II.

  I allow Kindergarten Triglav Mali Bakovci to store, process and use my personal data for the purpose of performing its activities in accordance with the General EU Regulation of the General Data Protection Regulation (GDPR) - 2016/679, with ZDru-1-UPB2 and on the basis of other national generally applicable legislation governing the functioning of the Society.

  I am aware that the Kennel Club Triglav Mali Bakovci protects my personal data in accordance with the Articles of Association and the Regulations on the protection of personal data.

  By clicking on the button SUBMIT, I authorize the processing of the above personal data in the online application record and the record of the program Razstavnik, and publish it in the catalog of the international exhibition CACIB Rogla II, as well as informing via electronic media about current issues regarding the international exhibition CACIB Rogla II.

  I hereby declare and certify that I am acquainted with the right to inspect, copy, edit, update, correct, block and delete personal data in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act (ZVOP-1-UPB1).

  I also declare that I have provided personal data to the data controller (s) on a voluntary basis.
 3.